Z Prilozi

Pri upisu na studij student potpisuje Izjavu o odgovornosti pri korištenju dodijeljenim audiovizualnim materijalima.