Preddiplomski studij

Preddiplomski studij montaže pruža studentu temeljna znanja o filmu i srodnim umjetnostima te ga upoznaje s načelima filmskog izraza i stvaralačkim postupcima u području montaže audiovizulanih djela. Nastava na studiju ostvaruje se kroz teorijske i praktične predmete te praktičan rad. Teorijski predmeti pokrivaju znanja iz područja teorije i povijesti filma, povijesti umjetnosti, književnosti, glazbe i estetike te tehnologije bilježenja, prijenosa i obrade slike i zvuka. Umjetnički predmeti i praktični umjetnički rad temelje se na realizaciji kraćih filmskih formi pri čemu se razvija kreativnost i sposobnost primjene teorijskih znanja.

Glavni umjetnički predmeti preddiplomskog studija montaže jesu: Montaža IA/B, Montaža IIA/B, Montaža IIIA/B, Montaža zvuka I, Montaža zvuka IIA/B i Montaža zvuka IIIA/B.

Pravo upisa na preddiplomski studij stječe se prema redoslijedu na listi prvenstva pristupnika koji su prešli eliminacijski bodovni prag, a prema utvrđenoj upisnoj kvoti. Za detaljnije uvjete o uvjetima za upis na preddiplomski studij vidi stranicu prijamni ispit.