Pravilnik o korištenju tehnike

Korištenje prostorijama, tehnikom i materijalima

Protokol korištenja računalnim i filmskim montažama na Odsjeku montaže odnosi se na pravila upisivanja termina, korištenja prostorijama i tehnikama montaža, za samostalan rad te za rad sa studentima drugih odsjeka ADU.

Računalnim sustavima montaža ADU u pravilu se samostalno koriste studenti Odsjeka montaže. Student stječe pravo korištenja računalima tek nakon završene radionice „Osnove videotehnologije u postprodukciji“.

Upisivanje termina korištenja montažnim stolovima i kompjutorskim montažama odvija se u zajedničkim prostorijama Odsjeka. Upisivanje termina vodi demonstrator predmeta Montaža, koji će na oglasnu ploču postaviti obrasce za upisivanje termina korištenja pojedinih montaža. Montaže se rabe prema unaprijed rezerviranim terminima, ne dužim od 6 sati. Ako student nije u mogućnosti koristiti već upisani termin montaže, dužan ga je na vrijeme otkazati. Ako student zakasni na svoj termin više od 15 minuta, smatrat će se da je montaža slobodna.

Ključevi prostorija montaže te ključevi ormarića u kojem su pohranjeni uređaji i kablovi nalaze se na porti Akademije. Studenti prema upisanim terminima preuzimaju ključeve uz potpis, kojim preuzimaju odgovornost za stanje prostorije i tehnike u njoj. Ako student predaje ključeve prostorije drugom studentu bez evidencije na porti, za prostorije montaže i tehniku ostaje odgovoran posljednji evidentirani student.

Student na početku termina provjerava tehniku u prostoriji i o eventualnim nepravilnostima obavještava demonstratore, asistente ili predmetnog nastavnika Odsjeka.

Studentima ostalih odsjeka dopušten je ulazak u prostorije montaža isključivo uz prisustvo studenata Odsjeka montaže. Za rad sa studentima drugih odsjeka, studenti Odsjeka montaže dužni su upisivati termine, podizati ključeve i odgovarati za prostor i tehniku montaža. Studenti drugih odsjeka koji pohađaju radionice Odsjeka montaže, montažama se koriste isključivo uz nadzor predmetnog nastavnika za vrijeme trajanja radionice. Materijale koje student dobiva u svrhu rada na vježbi iz nastavnog programa, student preuzima isključivo od demonstratora, asistenta ili predmetnog nastavnika Odsjeka te se oni ne smiju iznositi izvan prostora ADU.

U svim prostorijama ADU u kojima se nalaze montaže strogo je zabranjeno pušenje te unošenje i konzumacija hrane i pića.

Korištenje računalima

Studentima Odsjeka montaže dopušteno je koristiti se računalima Odsjeka isključivo za obavljanje i ispunjavanje obveza postavljenih nastavnim programom.

Studenti se u svrhu izvršavanja obveza mogu koristiti svim stručnim i računalnim programima, kao i svim ostalim resursima računalnih sustava postavljenih u montažama. Odgovornost za integritet računalnog sustava preuzima student, upisan u knjigu korisnika, nakon preuzimanja ključeva na porti ADU.

Administracija računala, instalacija i reinstalacija operativnog sustava te programa na računalima Odsjeka montaže studentima je najstrože zabranjena. Administraciju računala, instalaciju operativnog sustava i računalnih programa obavljaju isključivo odgovorni predstavnici Odsjeka, u suradnji s osobama zaduženim za održavanje računalnog sustava Montaže ADU.

Na početku svakog semestra studenti participiraju u pripremi računala i tehnike za rad pod vodstvom nastavnika Odsjeka. Na kraju semestra studenti su dužni dovršene nastavne radove i radove nastavne produkcije pripremiti i predati Odsjeku za arhiviranje. Na kraju nastavne godine, studenti s demonstratorima i asistentima pripremaju računala za skladištenje tijekom ljetne pauze.

Disciplinske mjere

Za neispunjavanje obveza, odnosno za povrede dužnosti studenti odgovaraju stegovno. Stegovna odgovornost studenata propisuje se Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku.