Arhiva materijala i špice

Student je dužan na samom početku finala svoje vježbe imati usnimljen color bar u trajanju od 30 s, s početnim time codom 00:00:00:00. Potom slijedi 30 s bez slike. Na prvoj minuti treba biti telop u trajanju ne kraćem od 5 s sa sljedećim podacima:

· Ime i prezime studenta

· Ak. god.

· Godina studija/usmjerenja (BA, MA)

· Naziv predmeta na kojem su vježba/film nastali

· Ime i prezime nastavnika/mentora

· Naziv vježbe i materijala

· Trajanje vježbe/filma

Student je dužan za svaki akademski projekt napraviti ispravanu uvodnu i odjavnu špicu koja se sadrži od: (za detaljnije pojašnjenje o izradi špica vidi prilog 1- pravilnik o izradi zglavlja.)

1. telop:

ADU (logo)

Akademija dramske umjetnosti

Sveučilište u Zagrebu

2. telop:

Akademija dramske umjetnosti

Akademska godina 2011./20121.

u suradnji s (navesti koproducente) - ako je film snimljen u koprodukciji

3. telop:

Naslov filma (fakultativno)

Naziv i broj vježbe

Razina, naziv i godina studija

4A. telop: za igrani ili dokumentarni film

Producent - ime i prezime - godina studija i odsjek

Snimatelj „ „ „ „

Montažer „ „ „ „

4B. telop: za TV dramu ili direktan prijenos

Producent - ime i prezime - godina studija i odsjek

Oblikovatelj svjetla „ „ „ „

Video mikser „ „ „ „

5. telop:

Scenarist „ „ „ „

Redatelj „ „ „ „

Odjavni natpisi ispisuju se samo za one funkcije koje su u filmu sudjelovale, redom kako slijedi, u formi telopa ili rol odjave:

Igrali su:

Ispisuju se imena glumaca po redu važnosti uloge.

Napomena: za studente glume je obavezno navesti godinu studija.

Masker ime i prezime

Kostimograf „ „

Scenograf „ „

Skladatelj „ „

Snimatelj zvuka „ „

Montažer zvuka „ „

Oblikovatelj zvuka „ „

Oblikovatelj vizualnog identiteta „ „

Voditelj kontinuiteta „ „

Asistent režije „ „

Asistent produkcije „ „

Asistent snimanja slike „ „

Asistent snimanja zvuka „ „

Asistent montaže „ „

Asistent scenografije „ „

Asistent kostimografije „ „

Asistent maske „ „

Osvjetljivač „ „

Scenac „ „

Vozač „ „

Čuvar „ „

Pomoćni radnik „ „

Napomena: za studente ADU-a koji obavljaju jednu od suradničkih funkcija potrebno

je navesti razinu, naziv i godinu studija.

Mentor produkcije - ime i prezime - naslovno zvanje

Mentor snimanja „ „ „ „

Mentor montaže „ „ „ „

Mentor oblikovanja zvuka „ „ „ „

Mentor vizualnog identiteta „ „ „ „

Mentor scenarija „ „ „ „

Mentor režije „ „ „ „

Korištena glazba - naslov / autori / izdavač

Navesti autorizaciju (korišteno ljubaznošću...)

Catering

Transport

Scenska tehnika

Rasvjetna tehnika

Tonska tehnika

Kamera

Tonski studio

Obrada slike

Laboratorij

Zahvale/sponzori:

Nijedna životinja nije ozlijeđena tijekom snimanja filma (ako su u filmu korištene životinja).

Film je realiziran uz potporu:

Naslov fonda/ustanove (ako je film dobio potporu)

Akademija dramske umjetnosti - Koproducenti copyright 2014.