Diplomski studij

Diplomski studij montaže nudi dva usmjerenja: usmjerenje Montaža i usmjerenje Oblikovanje zvuka.

Diplomski studij nudi studentu napredna znanja, usavršavanje vještina i i staživanje mogućnosti izraza u području filmske montaže i audiovizualnih medija. Nastava na studiju ostvaruje se kroz teorijske i praktične predmete te praktičan rad.

Pravo upisa na diplomski studij stječe osoba koja je završila odgovarajući preddiplomski studij te prešla eliminacijski bodovni prag prijamnog ispita, a prema redoslijedu na listi prvenstva i utvrđenoj upisnoj kvoti.

Glavni umjetnički predmeti diplomskog studija - usmjerenje Montaža jesu: Montaža dokumentarnog filma A/B, Montaža namjenskih formi A/B, Montaža igranog filma.

Glavni umjetnički predmeti diplomskog studija - usmjerenje Oblikovanje zvuka jesu: Umijeće izražavanja zvukom, Dramaturška upotreba zvuka, Oblikovanje zvuka, Montaža namjenskih formi A/B.

Nastavni planovi i uvjeti za upisivanje pojedinog predmeta objavljuju se svake akademske godine na ISVU (www.isvu.hr, Informacijski sustav visokih učilišta). Student ima pravo, prema vlastitom izboru, radi stjecanja dopunskih znanja, upisati i polagati izborne predmete na ostalim studijskim programima ADU i studijskim programima Sveučilišta, u skladu s nastavnim programom i Pravilnikom o studiranju Sveučilišta u Zagrebu, poglavlje 6 - mobilnost studenata, čl. 29.

Student je dužan sve nastavnim planom propisane vježbe pojedinog glavnog umjetničkog predmeta ili predmeta struke izraditi i pokazati predmetnom nastavniku tijekom semestra, što nastavnik potvrđuje potpisom.

Tijekom diplomskog studija studenti Odsjeka montaže rade na filmovima i vježbama studenata preddiplomskog i diplomskog studija drugih odsjeka ADU. Bodove za te radove ostvaruju u sklopu zasebnih predmeta predviđenih nastavnim planom.

Za predmet „Praktičan rad unutar umjetničke nastavne produkcije“, student ispunjava “Obrazac“ (vidi prilog 2 - Obrazac za praktičan rad unutar umjetničke nastavne produkcije i prilog 2A - Upute za ispunjavanje Obrasca za praktičan rad unutar umjetničke nastavne produkcije) koji predaje za to ovlaštenom nastavniku Odsjeka montaže.

Diplomski studij završava polaganjem svih ispita i dovršenjem ostalih studijskih obveza, izradom montažnoga i pisanoga diplomskog rada te javnim polaganjem diplomskoga ispita.