5.9 Korištenje računalima

Studentima Odsjeka montaže dopušteno je koristiti se računalima Odsjeka isključivo za obavljanje i ispunjavanje obveza postavljenih nastavnim programom.

Studenti se u svrhu izvršavanja obveza navedenih u čl. 9.1 mogu koristiti svim stručnim i računalnim programima, kao i svim ostalim resursima računalnih sustava postavljenih u montažama.

Odgovornost za integritet računalnog sustava preuzima student, upisan u knjigu korisnika, nakon preuzimanja ključeva na porti ADU.

Administracija računala, instalacija i reinstalacija operativnog sustava te programa na računalima Odsjeka montaže studentima je najstrože zabranjena.

Administraciju računala, instalaciju operativnog sustava i računalnih programa obavljaju isključivo odgovorni predstavnici Odsjeka, u suradnji s osobama zaduženim za održavanje računalnog sustava Montaže ADU.

Na početku svakog semestra studenti participiraju u pripremi računala i tehnike za rad pod vodstvom nastavnika Odsjeka.

Na kraju semestra studenti su dužni dovršene nastavne radove i radove nastavne produkcije pripremiti i predati Odsjeku za arhiviranje (vidi prilog 3 - Obrazac i upute za arhiviranje.)

Na kraju nastavne godine, studenti s demonstratorima i asistentima pripremaju računala za skladištenje tijekom ljetne pauze.