5.10 Disciplinske mjere

Za neispunjavanje obveza, odnosno za povrede dužnosti studenti odgovaraju stegovno. Stegovna odgovornost studenata propisuje se Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku.