4.6 Radionice za druge

Radionice "Osnove montaže" za studente drugih Odsjeka / Studija

Studenti preddiplomskih studija ADU upisuju radionice kao obvezatne predmete, prema nastavnim planovima svojih odsjeka.

Studenti diplomskih studija ADU mogu upisati radionicu kao izborni predmet.

Studenti koji žele upisati radionicu kao izborni predmet mogu to učiniti isključivo u dogovoru s nastavnikom radionice.

S obzirom na specifičnost praktične nastave te radi racionalnijeg korištenja opremom, radionice se provode po grupama u intenzivnoj blok nastavi.

Student je dužan završiti radionicu u semestru u kojem ju je upisao. U protivnom, može je ponovno upisati tek iduće akademske godine i to u skladu s kapacitetom Odsjeka montaže.