4.5 Rad u TV studiju

Režijske vježbe u TV studiju realiziraju se prema unaprijed dogovorenom rasporedu, o čemu se brine voditelj nastavne produkcije.

U realizaciji vježbi studenta režije preddiplomskog studija u pravilu sudjeluju i dva studenta montaže preddiplomskog studija - mikser slike i sekretar režije (skript).

Studenti preddiplomskog studija montaže na zadatke u studiju raspoređuju se u dogovoru s nastavnikom glavnoga umjetničkog predmeta.

Za režijske radove u TV studiju studenti montaže preddiplomskog studija bodove ostvaruju unutar predmeta Televizijski kontinuitet II (četvrti semestar) te Praktičan rad u TV studiju (šesti semestar).

Studenti diplomskog studija - usmjerenje Montaža za obavljeni rad u TV studiju ostvaruju bodove u sklopu predmeta Praktični rad unutar umjetničke nastavne produkcije.