4.3 Montažne vježbe

Student je dužan sve nastavnim planom propisane vježbe pojedinog glavnog umjetničkog predmeta ili predmeta struke izraditi i pokazati predmetnom nastavniku tijekom semestra, što nastavnik potvrđuje potpisom.

Radovi i vježbe studenata vlasništvo su Akademije i zadržavaju se na Odsjeku.

Predmetni nastavnik na početku svakog semestra izvedbenim planom propisuje rokove za dovršenje vježbi.

Nakon završetka rada na montažnoj vježbi student je obvezatan:

  • vratiti materijal dobiven za izradu

  • na zahtjev predmetnog nastavnika predati vježbu.