3B Kalendar i plan

Kalendar akademske godine

Nastava na Odsjeku montaže započinje prema kalendaru akademske godine koji propisuje Sveučilište, odnosno ADU.

Nastavni planovi

Nastavni planovi i uvjeti za upisivanje pojedinog predmeta objavljuju se svake akademske godine na ISVU (www.isvu.hr, Informacijski sustav visokih učilišta).

Nastava se izvodi prema rasporedu sati objavljenom na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama ADU.

Student ima pravo, prema vlastitom izboru, radi stjecanja dopunskih znanja, upisati i polagati izborne predmete na ostalim studijskim programima ADU i studijskim programima Sveučilišta, u skladu s nastavnim programom i Pravilnikom o studiranju Sveučilišta u Zagrebu, poglavlje 6 - mobilnost studenata, čl. 29.

Obvezatni i izborni predmeti preddiplomskog i diplomskog studijskog programa sadrže:

  • glavne umjetničke predmete

  • predmete struke

  • teorijske i opće predmete.

Glavni umjetnički predmeti preddiplomskog studija montaže jesu: Montaža IA/B, Montaža IIA/B, Montaža IIIA/B, Montaža zvuka I, Montaža zvuka IIA/B i Montaža zvuka IIIA/B.

Glavni umjetnički predmeti diplomskog studija - usmjerenje Montaža jesu: Montaža dokumentarnog filma A/B, Montaža namjenskih formi A/B, Montaža igranog filma.

Glavni umjetnički predmeti diplomskog studija - usmjerenje Oblikovanje zvuka jesu: Umijeće izražavanja zvukom, Dramaturška upotreba zvuka, Oblikovanje zvuka, Montaža namjenskih formi A/B.