3 Upis na studij

Pravo upisa na preddiplomski studij stječe se prema redoslijedu na listi prvenstva pristupnika koji su prešli eliminacijski bodovni prag, a prema utvrđenoj upisnoj kvoti.

Pravo upisa na diplomski studij stječe osoba koja je završila odgovarajući preddiplomski studij te prešla eliminacijski bodovni prag prijamnog ispita, a prema redoslijedu na listi prvenstva i utvrđenoj upisnoj kvoti.

Upisom na studij studenti stječu prava i preuzimaju obvezu da će se pridržavati Statuta ADU i Statuta Sveučilišta u Zagrebu te čuvati ugled i dostojanstvo ADU i Sveučilišta, studenata, nastavnika i drugih pripadnika akademske zajednice, te se ponašati sukladno etičkom kodeksu pripadnika akademske zajednice.

Pri upisu na studij student potpisuje Izjavu o odgovornosti pri korištenju dodijeljenim audiovizualnim materijalima.

Nakon upisa, tijekom prvog semestra, student je dužan nabaviti tehnička pomagala i opremu koju odredi Odsjek montaže, a koja mu je potrebna za realizaciju vježbi tijekom studija.