2 O studiju

Studij montaže umjetnički je studij, jedan od sedam sveučilišnih studija na Akademiji dramske umjetnosti (dalje u tekstu ADU). Preddiplomski studij traje tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara, kojima se stječe 180 ECTS bodova, a diplomski studij traje dvije (2) godine, odnosno četiri (4) semestra, kojima se stječe 120 ECTS bodova. Diplomski studij ima dva usmjerenja: Montaža i Oblikovanje zvuka.

Studiji su u stručnom pogledu samostalni, ali u realizaciji usko povezani sa studijima filmskog i televizijskog snimanja, filmske i televizijske režije te produkcije. Zajednički rad studenata četiriju odsjeka posebno dolazi do izražaja pri realizaciji nastavne produkcije.