IV Pravilnik o studiranju

STRANICE U RADU - STRANICE U RADU - STRANICE U RADU

Studij montaže umjetnički je studij, jedan od sedam sveučilišnih studija na Akademiji dramske umjetnosti.

Preddiplomski studij traje tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara, kojima se stječe 180 ECTS bodova, a diplomski studij traje dvije (2) godine, odnosno četiri (4) semestra, kojima se stječe 120 ECTS bodova. Diplomski studij ima dva usmjerenja: Montaža i Oblikovanje zvuka.