d) Prijamni MA - Oblikovanje zvuka

Ovdje se u skraćenom obliku nalaze najvažnije informacije specifične za upis usmjerenja Oblikovanje zvuka unutar diplomskog studija Montaže (MA) putem Prijamnog ispita, s prvenstvenim ciljem bezbolnijeg inicijalnog informiranja zainteresiranih - potencijalnih studenata. Sve važne službene i dodatne informacije (npr. o rokovima prijava, terminima ispita, stranom državljanstvu, invaliditetu, gubitku prava studija itd.) provjerite i pratite na službenim stranicama Akademije (ADU).

O pristupnim radovima za usmjerenje Montaža:

  • pristupni audiovizualni rad mora biti rad na kojemu je pristupnik osmislio zvučnu sliku ili sudjelovao u njezinu stvaranju. Rad mora biti na DVD-video formatu (najmanje 3 kopije)

  • pisana analiza mora se odnositi na priloženi audiovizualni rad s obrazloženjem koncepta zvučne slike te navedenim podrijetlom šumova, glazbe, zvučnih efekata i računalnih programa koji su korišteni u postprodukciji zvuka (tri primjerka)

Tijek prijamnog ispita diplomskog studija – usmjerenje Oblikovanje zvuka

Preduvjet za ulazak u provjere prijamnog ispita je od strane Povjerenstva pozitivno ocjenjen pristupni audiovizualni rad kandidata. Prijamni ispit za usmjerenje Oblikovanje zvuka sastoji se od sljedećih zadataka: klauzurnog rada - analize zvučne slike prethodno prikazanog filma; izlaganja koncepta zvučne slike na temelju prikazanog filmskog isječka; pojedinačnog razgovora s pristupnicima - osvrt na pristupne radove i priloge te sve riješene zadatke u dotadašnjem tijeku prijamnog ispita. Povjerenstvo procjenjuje pristupnikovo znanje iz povijesti filma, povijesti filmske glazbe, povijesti glazbe te raspoznavanje glazbenih oblika, stilova i žanrova.

Kandidati koji u trenutku polaganja prijamnog ispita za usmjerenje Oblikovanje zvuka imaju položene sve glavne umjetničke predmete preddiplomskog studija Montaže ADU (Montaža IB, Montaža IIA, Montaža IIB, Montaža IIIA, Montaža IIIB te Montaža zvuka I, Montaža zvuka IIA, Montaža zvuka IIB, Montaža zvuka IIIA, Montaža zvuka IIIB), oslobođeni su izlaganja koncepta zvučne slike te im se za taj zadatak priznaje 30 bodova.

Pristupnik može skupiti ukupno 100 bodova: klauzurni rad do 20 bodova; izlaganje koncepta zvučne slike do 30 bodova; razgovor s pristupnikom do 50 bodova.

Nakon provedenih razgovora s pristupnicima, Povjerenstvo utvrđuje listu prvenstva pristupnika koji su prešli bodovni prag. Bodovni prag prešli su pristupnici koji su ostvarili 80% ili više od ukupnog broja bodova.

Preporučena literatura za prijamni ispit diplomskog studija – usmjerenje Oblikovanje zvuka

  • Filmska enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1986.–1990., Zagreb

  • Peterlić, Ante, Osnove teorije filma, Hrvatska sveučilišna naklada, 2000., Zagreb.

    • Sonnenschein, David, Sound Design – The expressive Power of Music, Voice and Sound Effects in Cinema, Michael Wiese Productions, 2001.

  • Weis, Elizabeth; Belton, John, Film Sound, Columbia University Press, 1985., New York.

Pretpostavlja se dobro poznavanje klasičnih djela svjetske i hrvatske kinematografije, kao i praćenje aktualnog kinorepertoara, glazbenih događanja te poznavanje temeljnih pojmova iz područja teorije i povijesti filma i glazbe.

(VIII2015.m.i.)