b) Prijamni MA - Općenito

Ovdje se u skraćenom obliku nalaze najvažnije informacije specifične za upis diplomskog studija Montaže (MA) putem Prijamnog ispita, s prvenstvenim ciljem bezbolnijeg inicijalnog informiranja zainteresiranih - potencijalnih studenata. Sve važne službene i dodatne informacije (npr. o rokovima prijava, terminima ispita, stranom državljanstvu, invaliditetu, gubitku prava studija itd.) provjerite i pratite na službenim stranicama Akademije (ADU).

Prijamni ispit - općenito

Na Prijamni ispit za diplomski studij Montaža dobrodošli su svi kandidati koji nisu ostvarili mogućnost izravnog upisa a završili su ili upravo završavaju preddiplomski studij Montaže ADU, kao i studenti drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i drugih Sveučilišta u RH koji imaju interes baviti se filmskom montažom odnosno oblikovanjem zvuka, a smatraju da su iz drugih izvora stekli predispozicije za ovaj studij.Svi navedeni kandidati prilikom prijave biraju jedno od dva usmjerenja koje studij pruža (Montaža ili Oblikovanje zvuka), te u skladu s odabirom izrađuju i predaju pristupne radove, te pohađaju provjere prijamnog ispita.

Održavanje prijamnog ispita

Početkom IX. mjeseca Povjerenstvo ADU utvrđuje broj zaprimljenih i valjanih Zahtjeva za izravni upis studenata preddiplomskog studija Montaže ADU, te utvrđuje da li u kvoti diplomskog studija preostaje slobodnih mjesta. U iznimnoj situaciji da je u tom trenu već sigurno da slobodnih mjesta neće biti, održavanje Prijamnog ispita za jedno ili oba usmjerenja može biti otkazano. Za takav slučaj moraju biti ispunjena oba slijedeća uvjeta:

  • da postoje kandidati koji su zatražili izravni upis te udovoljavaju SVIM propisanim uvjetima (uključujući da već u tom trenutku imaju ZAVRŠEN preddiplomski studij Montaže)

  • da se temeljem odabira željenog/prioritetnog usmjerenja navedenih kandidata popunjava kvota jednog odnosno oba studijska usmjerenja

U praksi ovo se rijetko događa, te se za sve kandidate koji ne ostvaruju pravo izravnog upisa održava Prijamni ispit prema rokovima i terminima obajvljenim na službenoj stranici ADU.

Pristupni radovi i dokumenti

  • prijavnica za prijamni ispit (dostupna u studentskoj službi i na web stranici ADU)

  • domovnica, a za Hrvate koji nisu državljani RH dokaz o hrvatskoj narodnosti

  • potvrda o završenom odgovarajućem preddiplomskom studiju ili o statusu studenta posljednjeg semestra s najviše 30 neostvarenih ECTS bodova do završetka odgovarajućeg preddiplomskog studija, odnosno diploma dodiplomskog sveučilišnog studija

  • životopis

  • motivacijsko pismo

  • audiovizualni rad i pisana analiza rada

  • potvrda o uplati troškova provođenja prijamnog ispita na žiro-račun ADU

  • frankirana omotnica (za preporučenu pošiljku) za povrat dokumenata, s adresom kandidata

Za detaljnije informacije o pristupnim radovima i tijeku Prijamnih ispita ovisno o odabiru studijskog usmjerenja, molimo pogledajte daljnje stranice ponuđene u izborniku lijevo.

(VIII2015.m.i.)