a) Izravni upis MA

Ovdje se u skraćenom obliku nalaze najvažnije informacije specifične za izravni upis diplomskog studija Montaže (MA). Sve važne službene informacije (npr. o rokovima predaje prijava, uvjetima itd.) provjerite i pratite na službenim stranicama Akademije (ADU), ili u direktnom kontaktu s Predstojnikom Odsjeka.

Studenti koji upravo završavaju ili su već završili preddiplomski studij Montaže ADU, mogu zatražiti izravni upis diplomskog studija Montaže za dolazeću akademsku godinu.

Uvjeti za ostvarivanje prava na izravni upis

  • iz glavnih umjetničkih predmeta preddiplomskog studija Montaže ADU student mora imati ukupnu prosječnu ocjenu 3.5 ili više*

  • u roku za predaju zahtjeva za izravni upis objavljenom na službenim stranicama ADU (obično sam početak IX. mj) student mora ispuniti i u studentsku službu predati Zahtjev za izravni upis (dostupan pri dnu ove stranice) i predati potvrdu o uplati naknade na žiro račun ADU

  • do termina upisa diplomskih studija (obično početkom X. mjeseca) student mora završiti preddiplomski studij Montaže ADU (položiti sve preostale ispite i razriješiti sve druge eventualne obaveze - povrat tehnike, knjiga itd...)

*Skup predmeta čija prosječna ocjena predstavlja uvjet za ostvarivanje prava na izravni upis čine:

Montaža IB, Montaža IIA, Montaža IIB, Montaža IIIA, Montaža IIIB te Montaža zvuka I, Montaža zvuka IIA, Montaža zvuka IIB, Montaža zvuka IIIA, Montaža zvuka IIIB. (Za izračun prosječnih ocjena ne uzima se u obzir ECTS bodove predmeta.)

Studenti za koje Povjerenstvo ADU i studentska služba utvrde da ispunjavaju navedene uvjete, ulaze u listu prvenstva izravnog upisa, te time ostvaruju prednost pri upisu na studij i željeno usmjerenje pred kandidatima koji studij upisuju temeljem prijamnog ispita.

Pri vršenju izravnog upisa i biranju usmjerenja (u okvirima naznačenog u Zahtjevu), u slučaju da dva ili više kandidata na listi prvenstva imaju istu prosječnu ocjenu, prednost će imati kandidat s većom ukupnom prosječnom ocjenom svih predmeta preddiplomskog studija.

(VIII2015.m.i.)