III Upis MA

Ovdje se u skraćenom obliku nalaze najvažnije informacije specifične za upis diplomskog studija Montaže (MA), s prvenstvenim ciljem bezbolnijeg inicijalnog informiranja zainteresiranih - potencijalnih studenata. Sve važne službene informacije (npr. o rokovima prijava, terminima ispita, uvjetima itd.) ili dodatne informacije i uvjete (npr. oko stranih državljana, invaliditeta, gubitka prava studija itd.) provjerite i pratite na službenim stranicama Akademije (ADU).

Kvota i upisni rok

Upisna kvota diplomskog studija Montaže već je niz godina 6 (šest mjesta). S obzirom da je studij razdijeljen na dva usmjerenja i kvota je raspoređena: do 3 mjesta za usmjerenje Montaža + do 3 mjesta na usmjerenju Oblikovanje zvuka. Iznimno, može se dogoditi da se u slučaju premalog interesa za jedno usmjerenje promjeni raspodjela kvote na 4+2 u korist usmjerenja za koje se utvrdi veći interes. Upisni rok je u pravilu pred početak akademske godine, t.j. u VIII/IX mjesecu.

Izravni upis i prijamni ispit

Kako diplomski studij Montaže predstavlja prirodni nastavak studiranja za studente preddiplomskog studija Montaže, za uspješne preddiplomce Montaže ADU otvorena je mogućnost izravnog upisa - "prijelaza".

Diplomski studij Montaže (u oba usmjerenja) također je otvoren i za pristup studentima preddiplomskih studija drugih fakulteta i Sveučilišta (u duhu tzv. "bolonjske mobilnosti"). Za takve kandidate, kao i za studente ADU koji ne ispunjavaju uvjete izravnog upisa, održava se prijamni ispit.

Zbog razloga koji su iznad utjecaja Odsjeka i Akademije, prijamni ispit (pa tako i utvrđivanje mogućnosti izravnog prijelaza) mora se održati prije isteka akademske godine t.j. roka do kojeg mnogi potencijalni studenti još moraju imati pravo završavati svoje tekuće preddiplomske studije (30.9.). Zato su nažalost pravila po kojima se utvrđuje mogućnost izravnog upisa, te procedura po kojoj se u prvim danima X. mjeseca vrši upis kandidata, ponešto zapetljana. Međutim, unatoč tome izravni upis predstavlja jednostavniji i sigurniji pristup diplomskom studiju za studente koji ispunjavaju uvjete. Stoga molimo sve kandidate da pažljivo prouče proceduru i na vrijeme obave potrebne formalnosti.

Studenti drugih fakulteta i sveučilišta

Tijekom proteklih godina diplomski studij Montaže upisalo je nekoliko studenata s drugih fakulteta i Sveučilišta (FER, UMAS). Nije neobično da takvim studentima uključivanje u ovaj studij bude malo teže nego studentima koji su prethodno završili preddiplomski studij Montaže na ADU, ali Odsjek se trudi pružiti određenu pomoć i potporu te su se do sada svi tako upisani studenti uspješno uklapali u sredinu i "hvatali korak" s preddiplomcima ADU.

(VIII2015.m.i.)