I Općenito o studijima

Grupa studija u području montaže na Akademiji dramske umjetnosti fokusirana je na montažu slike i zvuka umjetničkih igranih i dokumentarnih filmova namijenjenih kino-prikazivanju. Uz to, ti se studiji bave i specifičnostima audivizualnih djela namijenjenih televizijskoj i internet distribuciji. Studije izvodi Odsjek montaže u suradnji s ostalim odsjecima ADU.

Dva su umjetnička studija koji čine ovu grupu:

    • trogodišnji preddiplomski studij Montaže (BA)

    • dvogodišnji diplomski studij Montaže (MA)

Diplomski studij Montaže čine dva usmjerenja:

  • usmjerenje Montaža

  • usmjerenje Oblikovanje zvuka

Na oba studija nastava se ostvaruje kroz teorijske i praktične predmete te praktičan rad. Od studenata se zahtjeva pristup montaži kao metodološki strukturiranom umjetničkom radu te prakticiranje umijeća u skladu s pravilima struke. Studenti surađuju i sa studentima srodnih studija (poglavito Filmske i tv režije, Snimanja te Produkcije), te na zajedničkim projektima upoznaju strukovna načela organizacije i timskoga rada.

BA - Preddiplomski studij Montaže

Preddiplomski studij Montaže pruža studentu temeljna znanja o filmu i srodnim umjetnostima te ga upoznaje s načelima filmskog izraza i stvaralačkim postupcima u području montaže audivizualnih djela. Teorijski predmeti pokrivaju znanja iz područja teorije i povijesti filma, povijesti umjetnosti, književnosti, glazbe i estetike te tehnologije bilježenja, prijenosa i obrade slike i zvuka. Umjetnički predmeti i praktični umjetnički rad temelje se na realizaciji kraćih filmskih formi pri čemu se razvija kreativnost i sposobnost primjene teorijskih znanja.

Studij završava izvršenjem svih obaveza predviđenih programima upisanih predmeta te polaganjem svih ispita.

MA - Diplomski studij Montaže

Diplomski studij Montaže razdijeljen je na dva usmjerenja: Montažu i Oblikovanje zvuka. Već prilikom prijave za studij kandidat bira koje usmjerenje želi studirati.

Usmjerenje Montaža pruža studentu napredna znanja, usavršavanje vještina i istraživanje mogućnosti izraza u području filmske montaže i audiovizualnih medija. Teorijski predmeti razvijaju i nadopunjuju znanja o pivijesti, teoriji i estetici filma dok se umjetnički predmeti i praktičan rad temelje na montaži i vizualnom oblikovanju složenih dokumentarnih, igranih i namjenskih formi. Naglasak je na rješavanju dramaturških zadataka na projektima koji podrazumijevaju rad s velikom količinom i različitim vrstama audiovizualnih materijala kao i razvoju vještina konceptualizacije, vizulanog oblikovanje te izrade grafičke opreme.

Usmjerenje Oblikovanje zvuka pruža studentu napredna zanja, usavršavanje vještina i istraživanje mogućnosti izraza kroz snimanje, montažu i oblikovanje zvuka u područjima audivizualnih medija. Teorijski predmeti pokrivaju i nadopunjuju znanja o povijesti, teoriji i estetici filma i zvuka, dok se umjetnički predmeti i praktičan rad temelje na snimanju, montaži i oblikovanju zvuka složenih dokumentarnih, igranih i animiranih filmova te namjenskih formi. Umjetnička praksa zahtjeva i razvija sposobnost integriranja i primjene interdisciplinarnih stručnih znanja u filmskom, televizijskom i multimedijalnom okružju.

Diplomski studij Montaže kod oba usmjerenja završava izradom pisanog i praktičnog diplomskog rada, te polaganjem diplomskog ispita.

BA i MA - Popisi i opisi predmeta

Popisi predmeta s opisima trebali bi biti dostupni na stranicama ISVU.

(VIII2015.m.i.)